Schrijf u in op onze nieuwsbrief  

 

Algemene voorwaarden

 
Niets van deze website mag gekopieerd worden, zonder schriftelijke toestemming van de webmaster.
 
Alle teksten en afbeeldingen zijn eigendom van het Heemkundig Genootschap Land van Rode en mogen onder geen beding op andere websites geplaatst worden.
 
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, embedding of verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.
 
Nieuwsbrief: Uw e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden voor de nieuwsbrief en u kunt ten alle tijde uw e-mailadres wijzigen of laten verwijderen uit onze database.
 
Tijdschrift: Uw gegevens worden nog 2 jaar na stopzetting van het lidmaatschap behouden, waarna ze verwijderd worden. Betaling van het abonnementsgeld impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 
U heeft het recht van inzage om uw gegevens te controleren en daarvoor kan u terecht bij de gegevensverantwoordelijke Verhoosele Françoise, Hundelgemsesteenweg, 101 A/301 in 9820 Merelbeke. E-mail: secretaris@landvanrode.be
U kan hiervoor terecht voor

• recht op informatie
• recht op inzage en kopie
• recht op aanpassing (rectification)
• recht op bezwaar
• recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)
• recht op intrekken toestemming
• recht op overdraagbaarheid
• recht op weigering geautomatiseerde individuele besluitvorming, profilering
• recht op beperking van verwerking

 
Zijn er nog vragen, mail naar de secretaris secretaris@landvanrode.be

Werkgebied

Algemene kaart
Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Letterhoutem
Melle
Melsen
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele

-

Land van Rode Copyright

Disclaimer