Schrijf u in op onze nieuwsbrief  

 

Melsen

 

Algemeen - Geschiedenis - Foto's - Bezienswaardigheden - WapenKalender - Publicaties - Links

 

Algemeen:
Oppervlakte: 398 ha.
Herkomst van de naam: 1ste eeuw Melcunnaria mercum, eind 9e eeuw Melcina, midden 11e eeuw Melcennaria mariscum, 1148 Melcinus, 1182 Melchines; persoonsnaam en merk, mark = grensgebied?
Inwoner:  Melsenaar, Melsens
Landschap: Landbouw- en woondorp aan de Boven-Schelde, in Zandig-Vlaanderen. Het landschap omvat drie goed onderscheiden delen: de vochtige alluviale Scheldevallei (8-9 m), vooral weiland in het westen; het uitgebreid golvende landschap (20-25 m), aansluitend bij het heuvelland tussen Schelde en Dender in het oosten; het steile overgangsgebied, met mooie vergezichten op de Scheldevallei.
Sedert 1977 samen met Bottelare, Munte en Schelderode deelgemeente van Merelbeke (9820).   
 
Geschiedenis:
 

Uit geschriften blijkt dat Melsen reeds in 818 bestond. De heerlijkheid Melsen, ook de heerlijkheid Ter Gracht genaamd, was een leen van het land van Rode in de kasselrij van het land van Aalst. De oudst bekende Heren van Melsen droegen de naam Vander Gracht. Zij bezaten in Melsen een heerlijk kasteel dat al eind 16e eeuw in puin lag. De familie Goubau kocht in 1650 de heerlijkheid Melsen en hield haar in bezit tot aan het eind van het ancien régime. In Melsen lagen nog andere heerlijkheden ingesloten: de heerlijkheid van Coudenhove was daarvan de grootste en de belangrijkste.
De oudste vermelding van de dorpskerk vinden we terug in 1117, waarbij de bisschop van Kamerijk het patronaatschap schonk aan de abdij van Ename. Nabij de kerk aan de rand van het dorpscentrum bleef het park bewaard van een zomerverblijf dat in 1842 werd gebouwd door de Gentenaar J. Verhaeghe, een kasteel dat na 1945 verbouwd werd tot villa. In 1823 verwierf Melsen gronden van Schelderode tussen de Schelde en de Gaversesteenweg in ruil voor de wijk Klein Melsen.   

 
Bezienswaardigheden:
De Sint-Stephanuskerk, met classicistisch éénbeukig schip (18e eeuw), heeft een laatgotische kruisbeuk en westertoren (15de eeuw), die sinds 18.12.1936 beschermd zijn; bij K.B. van 5.1.1973 werd de bescherming van de hele kerk uitgebreid; restauratie (1971). Meubilair: doopvont (15de eeuw); koorgestoelte (18de eeuw), herkomst abdij van Ename; kerkmeestersbank en twee biechtstoelen (18de eeuw); kansel (einde 18de eeuw), orgel (1834), door P.K. van Peteghem (Gent). Beeld van "Jezus aan het Kruis" (17de eeuw); beeldhouwwerk van Karel van Poucke. Verschillende rouwblazoenen (1822-1922). Buiten ligt de grafsteen van Filips Van der Gracht (1472-1545) en nog andere grafstenen (16de - 17de eeuw).
Het kasteel van Melsen, met terrastuinen en vijvers, aan de Schelde, is niet toegankelijk.
De stenen windmolenromp (1771-72) en de molenaarswoning, aan de Molenstraat, 11, zijn beschermd (K.B., 16.11.1981).
Ongeveer 53 ha bos, aansluitend bij Harentbeekbos en Bruinbos, te Schelderode.
Twee afgesneden Scheldemeanders.   
 
Wapen: vóór 1976

 
 

"Van goud met een keper, vergezeld, in het schildhoofd, van twee herkruiste kruisen met gescherpte voet en, in de schildvoet, van een wassenaar, dit alles van keel - het schild getopt met een helm van zilver, getralied, gehalsband en omboord van goud, gevoerd en vastgehecht van keel met wrong en dekkleden van goud en van keel. Helmteken: een wassenaar van keel, naar rechts gewend, tussen een vlucht, rechts van goud, links van keel."
GB 9.1.1954 - KB 25.10.1954 - BS 26.11.1954

Bron: Gemeentewapens van België, Deel II Vlaanderen M-Z en Brussel, door Lieve Viaene-Awouters en Ernest Warlop; Dexia Bank 2002, blz. 52.    

 

Evenementenkalender:

Eerste zondag van juli: kleine kermis
Derde zondag van september: grote kermis.   
   

Publicaties:

Geschiedenis van Melsen door Jozef De Cocker / 541 blz. / Prijs: 45,00 Euro (zonder portkosten). Hier bestellen.

Staten van goed van Melsen (1752-1796) - Grondbezit en grondgebruik rond 1800 - Instellingen voor de Armenzorg door Jozef De Cocker / 103 blz. / Prijs: 8,00 Euro. Hier bestellen.   

 

Links:

Huys De Cocker    

Werkgebied

Algemene kaart
Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Letterhoutem
Melle
Melsen
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele


Land van Rode Copyright

Disclaimer