Schrijf u in op onze nieuwsbrief  

 

Munte

 

Algemeen - Geschiedenis - Foto's - Bezienswaardigheden - Wapen - Links

 

Algemeen:
Oppervlakte: 510 ha.
Herkomst van de naam:  in 1014 Munte, 1107 Monta; Latijn Mons = berg? of waternaam minne met t-suffix?
Inwoner: Muntenaar; Munts.
Landschap: Landbouw- en woondorp op de grens van Zandig- en Zandlemig-Vlaanderen; sterk heuvelachtig landschap (22-25 m).
Sedert 1977 samen met Bottlare, Melsen en Schelderode deelgemeente van Merelbeke (9820).   
 
Geschiedenis:
 

De vondst van een prehistorische silexbijl en van Romeins vaatwerk wijzen op een vroege bewoning. De Heren van Munte, als geslacht bekend vanaf 1000, verwierven sinds 1025-1050 meer aanzien. Het belang van dit geslacht in de middeleeuwen blijkt ook uit de schenking in 1200 door deze familie, van bezittingen ook in Munte, aan de Sint-Pietersabdij in Gent. Door ruil kwamen bezittingen van de graaf van Vlaanderen en van de Gentse Sint-Pietersabdij in Munte, respectievelijk in 1226 en 1232, aan de Heer van Rode. Er waren verscheidene heerlijkheden en kleinere lenen, de meeste daarvan zijn tegenwoordig alleen in naam nog als hofstede of pachthoeve bekend. Bewaard is de kasteelsite van het heerlijk goed van Munte. De oude parochiekerk is ingeplant ter hoogte van de Biest aan de Torrekensstraat midden in de beschermde dorpskern. De kerk wordt voor het eerst vermeld in 1129, onder patronaat van de Gentse Sint-Pietersabdij. Ze werd begin 16de eeuw vervangen door een eenbeukige kerk. In 1850-1875 creëerde men een kerkplein door de bouw van een nieuwe parochiekerk meer oostwaarts aan de rand van de bebouwde kom. Door haar hoge inplanting domineert de kerk het landelijk dorpsbeeld. Er zijn in 1930 verscheidene bunkers gebouwd als onderdeel van de verdedigingsgordel tussen Leie en Schelde ten zuiden van Gent.   

 
Bezienswaardigheden:
In de dorpskom, op een platte heuvelrug, de neoromaanse Sint-Bonifatiuskerk (1862-67), n.o.v. arch. De Perre-Montigny (Gent). Neogotisch interieur, met meubilair door Hauman (Gent), o.a. communiebank (panelen sinds 1965 gebruikt voor dienstaltaar) en preekstoel (1867). Doopvont (15de eeuw). Beelden: "H. Apollonia" (2de helft 16de eeuw); "Jezus aan het Kruis" en "O.L.Vrouw met Kind op maansikkel" (18de eeuw).
Tegenover de kerk, de gerestaureerde afspanning "Oud Munte".
Beeld van "De Muntenaar" (1977), door Firmin De Vos.
Het kasteel "Ter Zinkt", met park en bos is niet toegankelijk.
Enkele typische hoevetjes, thans gebruikt als buitenverblijf.
Makegembos (68 ha).   
 
Wapen:
 

Dit wapen is het wapen van de oud-adellijke familie van Munte. Frans De Potter en Jan Broeckaert beschrijven in hun boek "De gemeenten van Oost-Vlaanderen, Munte" het wapen als volgt: "D' argent  à deux lions de sable, posés un en chef au 2e  canton, et un en pointe; au franc canton de sable à une étoile à 6 rais d'argent"

 
Links:
Christoforusgemeenschap.be

Werkgebied

Algemene kaart
Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Letterhoutem
Melle
Melsen
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele


Land van Rode Copyright

Disclaimer