Schrijf u in op onze nieuwsbrief  

 

Bottelare

 

Algemeen - Geschiedenis - Foto's - Bezienswaardigheden - Wapen - Kalender - Links

Algemeen:
Oppervlakte: 302 ha.
Herkomst van de naam: in 988 Botelar; bote = boomstronk? en laar = weideplaats?
Inwoner: Bottelarenaar; Bottelaars.
Landschap: Landbouw- en woondorp op de grens van Zandig- en Zandlemig-Vlaanderen; golvend landschap (20-35 m).
Sedert 1977 samen met Melsen, Munte en Schelderode deelgemeente van Merelbeke (9820).   
 
Geschiedenis:
 

Bottelare was een van de parochies die in 1226 door de graaf van Vlaanderen in ruil voor bezittingen in Merelbeke en Niepkerke, werden geschonken aan Rodolf, Heer van Rode. Van dan af tot het ancien régime maakte Bottelare deel uit van het land van Rode in de kasselrij van het land van Aalst. In 1565 werd het land van Rode verheven tot baronie, in 1682 tot markizaat. De Gentse Sint-Pietersabdij inde de meeste tienden in de parochie en bezat ook het patronaat over de parochiekerk die aanvankelijk aan Sint-Martinus was toegewijd. Met behulp van giften van het groeiend aantal bedevaartgangers naar de Sint-Annakapel werd in de 17de eeuw een grote nieuwe parochiekerk opgericht die tevens als bedevaartkerk zou fungeren en de naam Sint-Annakerk kreeg. Aan de kloosterlingen van het in 1667 gestichte karmelietenklooster in de grenshoek met Moortsele en Munte, werd opgedragen te helpen bij de parochiale diensten, vooral ten bate van de Sint-Annaviering. De industriële bedrijvigheid bleef in de gemeente beperkt tot traditioneel 19de-eeuws brouwen en stoken. De dorpskern rond de parochiekerk en het nabije dorpsplein profileerden zich in de 19de eeuw. De scheiding tussen de bebouwde kern en de kleine gehuchten vervaagt door de toenemende woningbouw ten behoeve van pendelaars naar het Gentse.   

 
Bezienswaardigheden:
In het centrum, de vroegbarokke Sint-Annakerk (1641-63), een driebeukig gebouw in witte Balegemse zandsteen, met merkwaardig portaal en poortgebouw (1663); de kerk is beschermd (K.B., 28.12.1936) en geniet grote bekendheid als bedevaartplaats tot de H. Anna. Mooi barok interieur: hoofdaltaar (17de eeuw), met 17e-eeuwse antependium met H. Anna; portiekvormig zijaltaar (17de eeuw), met schilderij "H. Familie", door een leerling van Jan van Cleef, en nis met Sint-Annabeeld; communiebank met gebeeldhouwde panelen (gedateerd 1657); doopvont in Balegemse zandsteen, met koperen deksel (17de eeuw); kerkmeesterbank (17de eeuw); preekstoel (1767), door Jan Michiels (Velzeke); acht biechtstoelen (1777); muurbeschot (18de eeuw). Koffer in hout en ijzer (14e eeuw), ijzeren offerblok (17de eeuw). Orgel (1779-1782) van Pieter van Peteghem (Gent), omgebouwd (1901), door M. Delmotte (Doornik). Beelden: "Liefdadigheid van Sint-Martinus "(hout, 18de eeuw), "Sint-Paulus en Sint-Petrus" (steen, 18de eeuw). Schilderijen (17de-19de eeuw), o.a. "Graflegging" (einde 17de eeuw) en elf votiefschilderijen (18de-19de eeuw). Talrijke rouwblazoenen (1716-1927) en grafstenen (17de-19de eeuw). Geelkoperen gotisch wijwatervat (einde 15e eeuw); twee reeksen kandelaars in messing (17de eeuw).
De Sint-Annakapel maakt deel uit van de ommegang bestaande uit negen wegkapellen met taferelen uit het leven van Sint-Anna.
Het oud-gemeentehuis, vroeger herenhuis, werd in 1947-48 aangekocht, in 1951 vernieuwd o.l.v. arch. An. De Guchteneere en in 1976-77 uitgebreid met een zaal.
De kerk, het gemeentehuis en de grote linde zijn de drie kenmerkende polen van het dorpsplein.
Het neoclassicistische kasteel Stas de Richelle uit 1875 is niet toegankelijk; het Stas de Richellebos is in tegenstelling wel toegankelijk.
Het kasteel Scribe, een voormalig karmelietenklooster, gaat terug tot 1763; het is niet toegankelijk.
Het Gentbos is eigendom van Oost-Vlaanderen en open voor het publiek.   
 
Wapen: vóór 1976

  "Gevierendeeld, 1 en 4 van azuur met leeuw van goud, met een smalle schuinbalk van keel bezet in het hoofd met een komeet en in de schildvoet met een rots met drie toppen van goud over alles heen; 2 en 3 van azuur met drie sterren met zes stralen van goud (wat Rodriguez is), over alles heen: van goud met leeuw van sabel gewapend en getongd van keel, met uitgeschulpte zoom van sabel (wat Rodes is) - het geheel geplaatst op een wapenmantel van keel gevoerd met hermelijn, geboord, doorvlochten en voorzien van kwasten van goud, getopt met de hertogelijke muts van het Heilige Roomse Rijk."
BG 25.11.1953 - KB 25.10.1954 - BS 26.11.1954

Bron: Gemeentewapens van België, Deel II Vlaanderen M-Z en Brussel, door Lieve Viaene-Awouters en Ernest Warlop; Dexia Bank 2002, blz. 51.    

 

Evenementenkalender:

Pinksteren: kleine kermis.

Tweede zondag van augustus: grote kermis.

 
Links

Familie Stas de Richelle

Graf André Stas de Richelle

Werkgebied

Algemene kaart
Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Letterhoutem
Melle
Melsen
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele


Land van Rode Copyright

Disclaimer