Nieuwsbrief nr. 4 (december 2022)

 

Inhoud van het tijdschrift 200 (december 2022)

- Voorwoord
- Erfgoeddag over vleermuizen
- Balegem. Een bijdrage tot de politieke en bestuurlijke geschiedenis. Deel IV
- Nieuws uit het Land van Rode
- Een brug, een ham en een meers genoemd naar de familie Maelcamp
- Workshop ‘Klim in je stamboom’
- Mensen van bij ons: Lieven Amand de Lathauwer
- Waar komen onze familienamen vandaan? Verslag van de voordracht

 

ERFGOEDDAG

Thema: beestig!

Op zondag 23 april

van 10 tot 18 uur

In het Erfgoedhuis in Moortsele

Vleermuizen: wie zijn ze, wat doen ze,…

Meer info

 

Workshop ‘Klim in je stamboom’

Altijd al nieuwsgierig naar je afkomst? Maar niet weten waar beginnen? Of al een begin gemaakt en niet weten hoe je de resultaten moet opschrijven?

Wij geven een workshop van 3 opeenvolgende lessen in het GC De Ganck, Sint-Antoniusplein 10 in 9860 Moortsele (14 tot ca 16 uur)

Les 1 op vrijdag 14 april 2023 om 14 uur:

Eerste kennismaking met de software, de verschillende manieren om een stamboom te maken, de terminologie uitgelegd, alsook de bronnen en de vindplaatsen op internet.

 

Les 2 op vrijdag 12 mei 2023 om 14 uur:

19de eeuw: Opzoeken in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters.

 

Les 3 op vrijdag 9 juni 2023 om 14 uur:

De Franse Revolutie en het Ancient Regime.

 

Deze workshop is volledig gratis maar inschrijven is verplicht (secretaris@landvanrode.be)

 

Meer info

 

Lezing 'De Franse revolutie'

door Johan Op de Beeck

Op dinsdag 6 juni 2023 om 20 uur

in De Kluize in Oosterzele

Verdere info volgt nog.

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een lege e-mail naar landvanrode@skynet.be met als onderwerp: geen nieuwsbrief meer.
 
Uw gegevens zijn opgenomen in het e-mailbestand en het adressenbestand van het Heemkundige Genootschap Land van Rode en zijn bestemd voor intern gebruik door de Heemkundige Genootschap Land van Rode, p/a Hundelgemsesteenweg 101 A 301 9820 Merelbeke.
Overeenkomstig de wetgeving ter zake hebt u recht op kennisname en eventuele verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben.
 
Nog geen abonnee op ons tijdschrift? Voor de som van € 7 krijgt u digitaal elk jaar 4 nummers (ca 120 bladzijden) over de geschiedenis en de gebruiken van het Land van Rode.
Betalen kan op rekening BE87 9799 6505 2294 met vermelding “abonnement 2023”.
U geeft uw e-mailadres op (landvanrode@skynet.be).
 

Land van Rode Copyright

Disclaimer