Nieuwsbrief nr. 3 (november 2022)

 

Lezing op donderdag 10 november 2022 om 19.30

Herkomst en de betekenis van onze familienamen Prof. dr. Magda Devos

Ooit was er een tijd dat mensen met één enkele naam door het leven gingen. Op de duur waren er echter binnen de middeleeuwse gemeenschappen te veel mensen met dezelfde voornaam en drong een nadere onderscheiding zich op. Dat gebeurde door de naamdragers een bijnaam toe te kennen. Vanaf het moment dat een bijnaam erfelijk wordt, spreken we van een familienaam. Al onze familienamen gaan dus terug op betekenisvolle bijnamen, die ons iets vertellen over de eerste naamdrager. In de lezing wordt ingegaan op de grote verscheidenheid in ons familienamenlexicon en op de moeilijkheden die we ondervinden om de oorspronkelijke betekenis van familienamen bloot te leggen. Ook wordt erop gewezen dat de klankvorm en de opbouw van familienamen iets onthult over de herkomst van de eerste naamdrager.

Prof. dr. Magda Devos is ere-professor van de Universiteit Gent. Tot aan haar pensionering was ze hoofddocent in de Nederlandse taalkunde. Haar onderzoek betreft voor een groot deel de Vlaamse dialecten. Ze promoveerde in 1990 tot doctor met een proefschrift over de benamingen van het bouwland in de Vlaamse dialecten vanaf de oudste geschreven bronnen tot heden.

Waar? In het GC ‘De Kluize’
Sportstraat 3,
9860 Oosterzele Prijs: 5 euro voor de leden, 7 euro voor de niet-leden.

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een lege e-mail naar landvanrode@skynet.be met als onderwerp: geen nieuwsbrief meer.
 
Uw gegevens zijn opgenomen in het e-mailbestand en het adressenbestand van het Heemkundige Genootschap Land van Rode en zijn bestemd voor intern gebruik door de Heemkundige Genootschap Land van Rode, p/a Hundelgemsesteenweg 101 A 301 9820 Merelbeke.
Overeenkomstig de wetgeving ter zake hebt u recht op kennisname en eventuele verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben.
 
Nog geen abonnee op ons tijdschrift? Voor de som van € 7 krijgt u digitaal elk jaar 4 nummers (ca 120 bladzijden) over de geschiedenis en de gebruiken van het Land van Rode.
Betalen kan op rekening BE87 9799 6505 2294 met vermelding “abonnement 2023”.
U geeft uw e-mailadres op (landvanrode@skynet.be).
 

Land van Rode Copyright

Disclaimer