Schrijf u in op onze nieuwsbrief  

 

Welkom

 

 

O P R O E P

Aan alle personen van het jaar 1953 tot en met 1963 die in Schelderode geboren zijn, en of naar school geweest zijn, er wonen of gewoond hebben.
 

Op zaterdag 22 juni 2019 te 18u00 wordt er een samenkomst gehouden.
 

Indien wij jullie vergeten zijn gelieve contact op te nemen met:
Erna De Bruycker Tel.: 09 384 35 14

 
Onze doelstelling:
 
- Het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al haar facetten en het aanmoedigen, helpen uitgeven en verspreiden van studies betreffende alle gemeenten die tot het "Land van Rode" worden gerekend.
  Het bestuur staat klaar om u bij te staan in uw zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode.
- Het werkgebied van de heemkundige kring het Land van Rode omvat Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele.
- Het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift over onderwerpen uit het "Land van Rode". 
- Het organiseren van activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden.
- Het verzamelen van alle documentatie betreffende het "Land van Rode".
- Het openhouden van een documentatiecentrum in de pastorij te Moortsele.
- Het Heemkundig Genootschap Land van Rode is lid van het Heemkunde Oost-Vlaanderen.
 

Contactgegevens

+ 32 9 362.69.95
Hundelgemsesteenweg, 101 A301 - 9820 Merelbeke

E-mail: secretaris@landvanrode.be

 

Werkgebied

Algemene kaart
Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Letterhoutem
Melle
Melsen
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele

-

 

Land van Rode Copyright

Disclaimer