bij het Land van Rode!

Gesticht op 7 juni 1968

Onze doelstelling

 • Het bevorderen en beoefenen van de heemkunde in al haar facetten en het aanmoedigen, helpen uitgeven en verspreiden van studies betreffende alle gemeenten  die tot het "Land van Rode" worden gerekend.

 • Het bestuur staat klaar om u bij te staan in uw zoektochten naar de geschiedenis van één van de 17 gemeenten die historisch behoren tot het Land van Rode.

 • Het werkgebied van de heemkundige kring het Land van Rode omvat Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gijzenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke en Vlierzele.

 • Het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift over onderwerpen uit het "Land van Rode".  

 • Het organiseren van activiteiten zoals uitstappen, bezoeken, infoavonden e.d. voor leden en niet-leden.

 • Het verzamelen van alle documentatie betreffende het "Land van Rode".

 • Het openhouden van een documentatiecentrum in de pastorij te Moortsele.   

 • Het Heemkundig Genootschap Land van Rode is lid van het Heemkunde Oost-Vlaanderen.


  Contactgegevens

  + 32 9 362.69.95
  Hundelgemsesteenweg, 101 A301 - 9820 Merelbeke

   

  Wilt u zelf een bijdrage plaatsen in ons tijdschrift, contacteer de secretaris.


 
 
 

Land van Rode Copyright

Disclaimer